SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Atrum to firma, której działalność opiera się na stronie internetowej www.atrum.se. W trosce o prywatność swoich klientów, firma wprowadziła odpowiednią politykę prywatności, która precyzyjnie określa rodzaje danych osobowych, jakie są gromadzone przez firmę, cele ich zbierania oraz kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

Atrum jest firmą świadczącą usługi internetowe, która wymaga od użytkowników podania danych osobowych w celu skorzystania z jej usług. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, te dane będą wykorzystywane w celach marketingowych i będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez użytkownika. Osoby, które przekazały swoje dane, mają prawo do ich wglądu, poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że wymaga tego prawo. Użytkownicy posiadają także prawo do przeniesienia swoich danych oraz złożenia skargi do Inspekcji Danych Osobowych (Datainspektionen).

Atrum prosi użytkowników o podanie niezbędnych informacji, ale nie jest to obowiązkowe. Firma gromadzi tylko te informacje, które są konieczne do świadczenia usług, takie jak:
Atrum wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu świadczenia usług i może skontaktować się z użytkownikiem, jeśli będzie to konieczne, aby zweryfikować aktualność lub poprawność podanych informacji. Użytkownicy mają prawo do nieudostępniania swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji lub poprawy. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, może to uniemożliwić skorzystanie z usługi lub spowodować opóźnienia.

Przetwarzanie danych osobowych

Nasi pracownicy będą przetwarzać dane osobowe naszych klientów jedynie w celu świadczenia usług, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i prywatności. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów. Będziemy również informować klientów o innych usługach i działaniach naszej firmy, jednak tylko po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Inne sposoby wykorzystania danych wymagają uzyskania zgody od użytkownika. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przekazane nam przez klientów zostaną wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług i informowania klientów o innych działaniach i usługach naszej firmy tylko wtedy, gdy klient wyrazi na to zgodę. Każde inne wykorzystanie danych wymagać będzie zgody użytkownika. Nasze przetwarzanie danych osobowych klientów będzie służyć do:
Wszelkie przetwarzanie danych będzie odbywać się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności, a dane nie będą przekazywane innym podmiotom bez wyraźnej zgody klientów. Okres przechowywania danych osobowych zostanie ograniczony do minimum wymaganego czasu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek elementem polityki prywatności, zalecamy, aby nie korzystał z naszej strony i nie przekazywał swoich danych osobowych.

Jako firma Atrum ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej www.atrum.se. Warto zauważyć, że na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki do stron osób trzecich, których praktyki dotyczące prywatności nie są pod naszą kontrolą. Zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych naszych użytkowników poprzez ograniczenie dostępu do tych informacji tylko do niezbędnych osób i zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia. Nie będziemy nadużywać, modyfikować ani manipulować przekazanymi nam danymi osobowymi.

Warto zaznaczyć, że nie zbieramy wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje o:
Naszym celem jest przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych w celu świadczenia usług użytkownikom naszej strony internetowej.

Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że Atrum nie ponosi odpowiedzialności za praktyki prywatności stron trzecich. Dlatego zalecamy, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznać się z ich polityką prywatności.

Firma Atrum zapewnia użytkowników swojej strony internetowej, że posiadają oni wiele praw związanych z ich danymi osobowymi, które są przetwarzane przez firmę. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania i ograniczenia sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez firmę. Mogą również wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych, ich przeniesienia na inną stronę lub ich usunięcia z systemów firmy. Aby złożyć takie żądanie, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą za pomocą wiadomości e-mail, a firma Atrum zobowiązuje się do rozpatrzenia takiego żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Atrum umożliwia również użytkownikom zwrócenie się z prośbą o usunięcie swojego adresu e-mail z bazy danych, co spowoduje zaprzestanie otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych. Jednak należy pamiętać, że zrezygnowanie z otrzymywania takich wiadomości nie wpłynie na dalszą komunikację między użytkownikiem a firmą Atrum w ramach istniejącej relacji z firmą.

Polityka plików cookie

Można opisać politykę dotyczącą plików cookie na stronie atrum.se jako proces zapisywania małych plików tekstowych, zwanych plikami cookie, na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny. Te pliki są odczytywane w kolejnych wizytach, umożliwiając identyfikację użytkownika i przechowywanie jego preferencji oraz danych w celu udoskonalenia funkcjonalności i usług oferowanych przez witrynę. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie jego urządzenia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy chce być poinformowany o wysyłaniu plików cookie i mieć możliwość ich odrzucenia, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Pliki cookie na stronie atrum.se służą do zbierania informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny, takich jak przeglądane podstrony, przeczytane treści, czas i data wizyty oraz inne dane związane z aktywnością użytkowników. Niemniej jednak, nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkowników. Głównym celem używania plików cookie jest analiza sposobu, czasu i miejsca korzystania z witryny w celu ulepszania doświadczenia użytkowników. Na przykład, aby zrozumieć, które treści są najczęściej przeglądane i aktualizować stronę główną, aby lepiej odpowiadała na bieżące potrzeby i zainteresowania użytkowników.

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika

Pliki cookie to informacje zapisywane na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają witrynie zapamiętanie preferencji i danych użytkownika. Pliki cookie mogą być tymczasowe lub trwałe i są dodawane przez właściciela strony lub zewnętrzne podmioty. Mają one wiele zastosowań, w tym:
Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak:
Zebrane informacje nie zawierają danych osobowych i służą wyłącznie do poprawy produktów i usług.

Kontrola plików cookie

Możliwość kontrolowania plików cookie jest dostępna w dzisiejszych przeglądarkach internetowych. Użytkownicy mogą wybrać, czy chcą akceptować pliki cookie, usuwać je po sesji, czy pozostawić bez zmian. Warto jednak pamiętać, że blokowanie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność wielu stron internetowych, ponieważ niektóre preferencje i ustawienia użytkownika nie zostaną zapamiętane.
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Szwecji? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Szwecji? Pozostaw tu swój telefon i email.