SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji

Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji Rozliczenie szwedzkiego podatku Rodzaje rozliczenia rocznego w Szwecji Dokumenty potrzebne do rozliczenia rocznego firmy w Szwecji Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji - Terminy Ulgi podatkowe dla firm w Szwecji FAQ
Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji
Obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego do Skatteverket (Urzędu skarbowego), spoczywa na właścicielach wszystkich szwedzkich firm. Deklarację podatkową składają zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy (z wyjątkiem podatników objętych podatkiem SINK). W Szwecji można dokonać rozliczenia rocznego poprzez witrynę internetową www.skatteverket.se. Przy rozliczeniu podatku VAT oraz podatku dochodowego, niezbędne będzie dla szwedzkich spółek posiadanie Personnummer (lub Samordningsnummer) - ten nadawany jest przez szwedzki fiskus.
Rozliczenie szwedzkiego podatku
Deklarację podatkową do Skatteverket mają obowiązek co roku składać wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy w Szwecji. Wyjątkiem są podatnicy, niebędący szwedzkimi rezydentami, których obejmuje podatek SINK w wysokości 25% (pracownicy tymczasowi, przebywający do 183 dni na terenie Szwecji). Nie mają oni obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej.

Ważne informacje o rozliczeniu rocznym biznesu w Szwecji:
 1. W pierwszym roku działalności, właściciel firmy w Szwecji ma obowiązek podać w Skatteverket wysokość zysku firmy i opłacić zaliczkę na podatek dochodowy (Preliminärskatt). W kolejnych latach przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy do fiskusa w Szwecji od konkretnego zysku przedsiębiorstwa. Skatteverket oblicza wysokość podatku, który należy zapłacić i pobiera co miesiąc 1/12 z tej kwoty. Wyliczony podatek powinien opłacić przedsiębiorca do urzędu skarbowego 12-go dnia każdego miesiąca (jeżeli 12 wypada w weekend, wtedy opłatę należy uiścić w poniedziałek).
 2. Konwencja zawarta pomiędzy Rządem Królestwa Szwecji a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.10.2005 (ratyfikowana 1.07.2018 przez Polskę - jedna z dwóch możliwości opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją - stopa procentowa oraz metoda proporcjonalnego odliczenia) ma na celu ochronę polskich i szwedzkich spółek przed podwójnym opodatkowaniem oraz unikaniem zapłaty podatków przez przedsiębiorców z Polski i Szwecji.
 3. Korzystne dla szwedzkiego przedsiębiorcy, który będzie miał obowiązek rozliczenia rocznego biznesu w Szwecji, jest założenie cyfrowej skrzynki pocztowej, do której loguje się on poprzez BankID.
 4. Obowiązek składania deklaracji podatkowej za poprzedni rok do Skatteverket w Szwecji mają wszyscy właściciele szwedzkich działalności. Konsekwencją za brak rozliczenia z Urzędem skarbowym może być kara pieniężna od 1150 SEK.
 5. W Szwecji deklarację podatkową VAT muszą co miesiąc składać zagraniczni właściciele firm.
 6. Kwota wolna od podatku w Szwecji jest odliczana od podstawy podatku dochodowego i wynosi:
  - 18 900 SEK - 34 300 SEK - przy niskich zarobkach,
  - 13 100 SEK - przy zarobkach wyższych niż 350 660 SEK.
 7. Przedsiębiorca prowadzący własną firmę w Szwecji powinien się zarejestrować jako płatnik podatku akcyzowego w Skatteverket. Po rejestracji otrzyma on formularz z datą zwrotu dochodu z podatku akcyzowego (zazwyczaj jest to czas do 1 miesiąca). Podatnicy podatku akcyzowego w Szwecji mają obowiązek składania deklaracji do szwedzkiego fiskusa nawet w przypadku, gdy podatek akcyzowy wynosi 0. Roliczenie roczne szwedzkiej firmy a akcyza
 8. Przedsiębiorcy zagraniczni, mający zakład na terenie Szwecji są zobowiązani zgodnie z ustawą o podatku dochodowym zadeklarować podatek specjalny od kosztów emerytalnych (SLP – särskild inkomstskatt på pensionskostnader).
 9. Ustawa bokföringslagen, o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących firmę w Szwecji, nawet jeśli mieszkają poza granicami kraju. Wszyscy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o filiach handlowych.
 10. Właściciele firm zagranicznych, którzy nie posiadają siedziby działalności na terenie Szwecji, nie są zobowiązani do opłaty powszechnej składki od wynagrodzeń (allmänlöneavgift). Pracownicy opłacają co miesiąc we własnym zakresie podatek SA.
 11. Szwedzkie przepisy podatkowe definiują rezydenta podatkowego jako osobę mającą stałe miejsce zamieszkania w Szwecji, przebywającą dłużej niż pół roku bez przerwy na terenie kraju.

Co warto wiedzieć na temat podatków w Szwecji?:
 1. Podatnicy pracujący w Szwecji nie dłużej niż pół roku opłacają podatek SINK (25%), natomiast podatnicy i przedsiębiorcy, którzy pracują na terenie Szwecji dłużej niż pół roku płacą podatek gminny w wysokości 31%.
 2. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w Szwecji, który zatrudnia również pracowników, odprowadza dla nich składki socjalne w wysokości 33%. W ich skład wchodzą m.in: składki na emeryturę oraz opieka zdrowotna. Pracownicy firmy w Szwecji opłacają składki w wysokości 7%.
 3. Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji powinno uwzględniać podatek gminny (29-34%) oraz podatek państwowy (20% dla dochodów rocznych przekraczających 468 700 SEK lub 25% dla dochodów rocznych przekraczających 675 700 SEK).
 4. Podmioty prawne są w Szwecji opodatkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowości oraz ustalonymi przez Unię Europejską regułami. Mają obowiązek opłacać podatek dochodowy w wysokości 28% (możliwe jest obniżenie do 26% w przypadku firmowych rotacji rezerw i lokat).
 5. Przedsiębiorcy w Szwecji są zobowiązani do opłacania podatku od dywidend w wysokości 30% - umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwia obniżenie tego podatku.
 6. W rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić podatek VAT (moms) od towarów i usług. Roczne rozliczenie firmy w Szwecji a VAT
 7. Firma nie musi rejestrować się jako płatnik VAT w Szwecji, jeżeli jej wszyscy klienci są płatnikami VAT.
 8. Obowiązek opłacania podatku VAT spoczywa na właścicielach zagranicznych firm, jeśli sprzedają usługi albo towary osobom, które są niezarejestrowane jako płatnicy VAT. Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji - zwolnienie z VAT
 9. Składka na ubezpieczenia społeczne w Szwecji to dla właścicieli firm 31%. Podatek dla właścicieli firm w Szwecji jest obliczany na podstawie dochodów netto, po odliczeniu kosztów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 10. Gdy podatnicy w Szwecji mają dochody przekraczające 290 tys. SEK rocznie, wtedy są zobowiązani do opłacania podatku państwowego w wysokości od 20% do 25%.
 11. Przedsiębiorcy w Szwecji mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych - CIT w wysokości 22%.
 12. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z kalkulatora, który obliczy składkę na podatek dochodowy oraz składki socjalne za pracowników firmy. Umożliwia to witryna internetowa skatteverket.se.

Najważniejsze informacje o szwedzkich dokumentach:
 1. Pracownicy w Szwecji powinni otrzymać od swojego pracodawcy karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, których będą potrzebować, aby rozliczyć się w Szwecji.
 2. Prowadząc firmę w Szwecji, poza corocznym rozliczeniem z urzędem skarbowym, przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w Försäkringskassansna na podstawie formularza Uppgifterförregistrering, dokumentu z Personnummer lub Samordningsnummer i dokumentu, który potwierdza rejestrację działalności w Szwecji.
 3. Właściciele zagranicznych firm, którzy zamierzają bez stałego lokum prowadzić działalność w Szwecji, powinni wysłać zgłoszenie podatkowe w języku szwedzkim do Skatteverket na druku SKV 4632. Aby przesłać kartę podatkową (F-skattesedel) i zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F, urząd ma od 2 do 6 tygodni.

Ważne terminy przy rozliczeniu rocznym biznesu w Szwecji:
 1. Skatteverket wysyła między 19 marca a 15 kwietnia potrzebny do rozliczenia rocznego szwedzkiej firmy dokument Inkomstdeklaration 1. Pozostałymi potrzebnymi dokumentami są kserokopia dokumentu tożsamości i udokumentowane ulgi podatkowe.
 2. Deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy właściciele firm w Szwecji mają obowiązek złożyć od marca do 2 maja.
 3. Decyzję podatkową Skatteverket powinien wydać w ciągu 6 miesięcy.
 4. Aby dokonać dopłaty do szwedzkiego fiskusa, właściciele firm w Szwecji mają 90 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty, natomiast do odwołania się od decyzji podatkowej, wysłanej przez Skatteverket między sierpniem a grudniem, mają rok.
 5. Przedsiębiorcy zagraniczni są zobowiązani do składania co 3 miesiące sprawozdań reasumujących w przypadku gdy:
  - transportują towary do innych krajów UE ze Szwecji,
  - nabywca jest płatnikiem VAT w innym kraju UE i obrót jest zwolniony ze szwedzkiego VAT-u,
  - nabywca ma swój własny numer identyfikacji podatkowej VAT.

Ulgi, odliczenia i zwrot podatku w Szwecji:
 1. Jeżeli przedsiębiorca z Polski prowadzi własną działalność gospodarczą w Szwecji, to dochody z prowadzonej firmy w Szwecji są tam opodatkowane, a nie w Polsce. Polski przedsiębiorca ma również prawo odliczyć 30% diety, wynoszącej 459 SEK za 1 dzień w Szwecji.
 2. Zwrot podatku jest przelewany przez Skatteverket na numer rachunku bankowego, który został podany przez szwedzkiego przedsiębiorcę.
 3. W przypadku, gdy przedsiębiorca osiągnął 90% dochodów w Szwecji, ma wtedy możliwość uwzględnienia ulg podatkowych w rocznej deklaracji firmy.
 4. W rozliczeniu podatkowym przedsiębiorca w Szwecji ma możliwość uwzględnić m.in takie ulgi jak:
  - ulga z tytułu transportu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,
  - ulga na podwójne gospodarstwo domowe, ulga z tytułu zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej,
  - ulga z tytułu zakupu instrumentów lub narzędzi potrzebnych do prowadzenia szwedzkiej spółki,
  - koszty telefonicznych i służbowych rozmów,
  - ulga z tytułu wydatków na czynsz i media za wynajęty lokal pod biuro, sklep czy siedzibę szwedzkiej firmy,
  - ulga z tytułu innych wydatków związanych z pracą, do 5 tys. koron szwedzkich.
 5. Właściciel szwedzkiej spółki ma możliwość uwzględnienia w rocznym zeznaniu podatkowym ulgi Traktamente, związanej z kosztami na podróże służbowe.
 6. Do odliczenia w zeznaniu podatkowym amortyzacji maszyn, budynków, urządzeń, rezerw, patentów i znaków towarowych, strat, opłat licencyjnych oraz wydatków na czynsze, mają możliwość właściciele spółek w Szwecji.
Rozliczenie roczne szwedzkiego biznesu a odliczenia
Rodzaje rozliczenia rocznego w Szwecji
Rodzaj podatkowego rozliczenia rocznego biznesu w Szwecji jest zależny od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Szwedzka firma jednoosobowa (Enskildnäringsidkare) jest inaczej opodatkowana niż spółka handlowa (Handelsbolag – HB), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB), szwedzka spółka prawa cywilnego (Enkeltbolag), spółka komandytowa (Kommanditbolag – KB), prywatna spółka akcyjna (privataktiebolag), szwedzka publiczna spółka akcyjna (publiktaktiebolag), Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag) szwedzki oddział (Filial), fundacja (stiftelse) czy stowarzyszenie gospodarcze (ekonomiskförening). Przed założeniem własnej firmy warto zapoznać się z formami opodatkowania i rozliczenia rocznego w Szwecji, aby wybrać dogodny dla naszych możliwości rodzaj działalności. Rozliczenie roczne w Szwecji a firmy Jak przebiega rozliczenie roczne w poszczególnych rodzajach firm w Szwecji?
 1. Działalność jednoosobowa (Enskildnäringsidkare) - Właściciele firm jednoosobowych w Szwecji są zobowiązani, aby do dnia 2 maja złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy. Służy do tego wysyłany przez szwedzki fiskus formularz INKOMSTDEKLARATION 1. Urząd skarbowy uznaje przychody z prowadzenia działalności gospodarczej za przychody właściciela firmy. Podatek deklarowany jest na jednym zeznaniu podatkowym, a odprowadzającemu składki i podatki właścicielowi firmy, tak samo, jak osobom zatrudnionym w Szwecji, przysługują świadczenia emerytalne i zdrowotne.
 2. Spółka prawa cywilnego (Enkeltbolag) - Urząd skarbowy uznaje przychody tego rodzaju spółki za przychody właściciela oraz wspólników, więc podatek deklarowany jest przez właścicieli i składany do 2 maja w załączniku do rocznego zeznania podatkowego.
 3. Spółka jawna - Przepisy, które regulują funkcjonowanie spółek jawnych oraz system podatkowy w Szwecji są zawarte w Ustawie o spółkach jawnych i Cywilnych (Lag om handelsbolag och enklabolag, SFS 1980:1102).
 4. Spółka handlowa (Handelsbolag – HB) - Podatek do Urzędu skarbowego, w przypadku szwedzkiej spółki handlowej, nie jest opłacany przez podmiot prawny od zysku przedsiębiorstwa, lecz od wartości udziału każdego z udziałowców spółki w jej zysku. Tego rodzaju spółka zobowiązana jest do składania corocznego formalnego sprawozdania finansowego za poprzedni rok. Na deklaracji podatkowej firm, tworzących spółkę handlową lub na osobistych rocznych zeznaniach podatkowych właścicieli i wspólników, jest uwzględniany roczny dochód spółki.
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB), prywatna spółka akcyjna (privataktiebolag) i publiczna spółka akcyjna (publiktaktiebolag) podlegają pod przepisy ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551) i przepisy wykonawcze (Aktiebolagsförordningen, SFS 2005:559), jak i pod inne, dotyczące księgowości i rachunkowości finansów przepisy. Rok finansowy, w przypadku tych spółek, nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Data rozpoczęcia i zakończenia roku finansowego jest zawarta w akcie założycielskim spółek (Stiftelseurkund).
 6. Spółka komandytowa (Kommanditbolag – KB), oddział spółek (Filial), stowarzyszenie gospodarcze (ekonomiskförening), fundacja (stiftelse) i Europejska spółka akcyjna (Europabolag) - W przypadku tego rodzaju działalności, właściciele firm są zobowiązani do składania finansowego sprawozdania i deklaracji podatkowej za poprzedni rok do dnia 2 maja poprzez formularz INKOMSTDEKLARATION 1, który urząd skarbowy wysyła na przełomie marca i kwietnia.

Wstępna deklaracja podatkowa w Szwecji
Wstępną deklarację podatkową (Preliminärinkomst-deklarationto) przedsiębiorca powinien złożyć przez e-usługę na witrynie www.skatteverket.se, żeby obniżyć lub podwyższyć zaliczkę na podatek dochodowy, w przypadku gdy zysk w danym roku jest lepszy lub gorszy niż ten, który został przewidziany w pierwszym roku działalności gospodarczej w Szwecji. Przewidywaną wartość zysku przedsiębiorstwa musi podać do Skatteverket właściciel firmy w 1 roku działalności. Musi również opłacić zaliczkę na podatek dochodowy (Preliminärskatt). W kolejnych latach do szwedzkiego fiskusa przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy od konkretnego zysku firmy. Skatteverket oblicza wysokość podatku do zapłaty, po czym co miesiąc pobiera 1/12 z tej kwoty. Wpłata wyliczonego podatku do urzędu skarbowego powinna nastąpić 12-go dnia każdego miesiąca (jeśli 12 wypada w weekend, wtedy płatność należy uiścić w poniedziałek).

Składki socjalne w Szwecji
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien opłacać za nich Arbetsgivaravgifter - 31,42% dla pracowników urodzonych w 1954 i później, i 16,36% dla urodzonych w latach 193-1953. Wysokość składek socjalnych, które opłaca właściciel firmy sam za siebie (składki dla samozatrudnionych) to 28,97% dla osób urodzonych od 1954 i później oraz 16,36% dla osób urodzonych w latach 1938-1953.
Dokumenty potrzebne do rozliczenia rocznego firmy w Szwecji
Właściciele firm w Szwecji są zobowiązani do składania w Urzędzie skarbowym (Skatteverket) rocznej deklaracji podatkowej, a gdy zatrudniają pracowników, muszą pamiętać, aby otrzymali oni wszystkie dokumenty, które są niezbędne do ich rocznego rozliczenia podatkowego.

Do rozliczenia rocznego w Szwecji potrzebne są następujące dokumenty:
 1. Złożony przez właściciela firmy poprzez stronę internetową wniosek o wydaniu decyzji o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób mieszkających za granicą (druk SKV4350) wraz z kserokopią dokumentu tożsamości.
 2. Dokument INKOMSTDEKLARATION 1, potrzebny do rozliczenia szwedzkiej firmy, który urząd wysyła między 19 marca a 15 kwietnia, dokumentacja dotycząca ulg podatkowych i kserokopia dowodu tożsamości.
 3. Druk A1 oraz dowody wskazujące na wysokość opłacanych składek - jeśli przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie poza granicami Szwecji.
 4. Numer statystyczny i numer VAT, potrzebne do rozliczenia rocznego działalności jednoosobowej w Szwecji, które otrzymuje się po wysłaniu do szwedzkiego urzędu skarbowego druku SKV 4632, wniosku podatkowego dla przedsiębiorców (z witryny skatteverket.se), kopii paszportu, zaświadczenia o niezaleganiu w regulacji opłat socjalnych z ZUS-u i zaświadczenia o regulowaniu opłat podatkowych z polskiego fiskusa. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język szwedzki przez tłumacza przysięgłego.
 5. Karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, wydawane pracownikom przez szwedzkiego pracodawcę, potrzebne do rozliczenia rocznego pracowników firmy w Szwecji za poprzedni rok podatkowy.
 6. Roczna deklaracja PIT-36 i załącznik ZG, gdy przedsiębiorca prowadzi firmę w Szwecji i jednocześnie jest polskim rezydentem podatkowym (ma wtedy obowiązek rozliczenia się z polskim fiskusem, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Szwecji).
 7. Deklaracja PIT/O, umożliwiająca skorzystanie z ulgi abolicyjnej, która przysługuje polskim rezydentom podatkowym, prowadzącym własną działalność gospodarczą w Szwecji i tylko z niej uzyskującym dochody.
Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji - Terminy
W terminie od 1 marca do 2 maja, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność w Szwecji powinni każdego roku rozliczyć się za poprzedni rok podatkowy ze szwedzkim fiskusem. W większości przypadków rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym w firmie (okres od stycznia do grudnia).

Aby rozliczyć się w Szwecji, potrzebny jest dokument INKOMSTDEKLARATION 1, który Skatteverket wysyła pomiędzy 19 marca a 15 kwietnia, dokumentacja ulg podatkowych i kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Szwedzki przedsiębiorca powinien na początku roku wydać swoim pracownikom karty podatkowe KU-10, KU-13 lub KU-14, potrzebne do rozliczenia rocznego pracowników firmy w Szwecji za poprzedni rok.

Szwedzki urząd skarbowy wysyła między 15 sierpnia a 15 września decyzję podatkową przedsiębiorcom w Szwecji. Na uregulowanie ewentualnej dopłaty, od czasu otrzymania decyzji mają oni na to 90 dni.

W przypadku, gdy przedsiębiorca do 15 kwietnia nie otrzyma ze szwedzkiego urzędu skarbowego dokumentu INKOMSTDEKLARATION 1, powinien wtedy pobrać nowy formularz z witryny internetowej www.skatteverket.se i nawiązać w tej sprawie kontakt ze szwedzkim fiskusem.
Ulgi podatkowe dla firm w Szwecji
Właściciele firm w Szwecji mają prawo do skorzystania z wielu ulg podatkowych podczas rozliczenia rocznego ze Skatteverket (Urzędem skarbowym).

W Szwecji możemy wyróżnić ulgi z tytułu:
 1. Dochodu (Jobbskattereduktion).
 2. Dojazdu do pracy ze stałego miejsca zamieszkania - można odliczyć jedną podróż w ciągu tygodnia, najtańszym środkiem transportu, z wyjątkiem podróży samolotem lub pociągiem, wtedy najniższa cena biletu nie jest brana pod uwagę.
 3. Zakwaterowania - mogą z niej skorzystać pracownicy tymczasowi, jeśli okażą umowę najmu lokalu i rachunki za zakwaterowanie lub wyciągi bankowe, które potwierdzą opłaty za czynsz i media.
 4. Wynajmu lokalu - na przykład pod działalność gospodarczą.
 5. Kosztów dojazdu do pracy z miejsca zakwaterowania - można ją uzyskać, mieszkając na terenie Szwecji i odliczyć 18,5 SEK za 10 km, jeśli niemożliwe jest przemieszczanie się komunikacją miejską.
 6. Kosztów podróży służbowych (traktamente) - polega na odliczeniu diet, które wynoszą 230 SEK za pierwsze 90 dni, a za następne dni 69 SEK.
 7. Zakupu aparatury i niezbędnych do pracy narzędzi - wyjątkami są telefony komórkowe i komputery.
 8. Kosztów kształcenia - gdy jest ono niezbędne, aby utrzymać dane stanowisko pracy.
 9. Kosztów związanych z pracą w Szwecji - do 5 tys. SEK, aby z niej skorzystać, należy dostarczyć paragony, faktury oraz rachunki.
 10. Kosztów zakupu odzieży ochronnej, potrzebnej do pracy (nie dotyczy odzieży roboczej).
 11. Kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych - przeznaczona dla szwedzkich pracowników, którzy posiadają kredyt.
 12. Wyżywienia - mogą z niej skorzystać szwedzcy pracownicy tymczasowi.
 13. Przepracowanego czasu na terenie Szwecji - można uzyskać prawo do tej ulgi, jeśli czas pracy w Szwecji wynosił rok albo gdy minimum 90% dochodów pochodzi z pracy w Szwecji.
 14. Składek płaconych na ubezpieczenie społeczne w Polsce.
 15. Podwójnego zamieszkania - mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy oraz pracownicy w Szwecji, którzy udowodnią, że prowadzą gospodarstwo domowe też w swoim miejscu zameldowania. Korzystać z tej ulgi można przez rok, w przypadku osoby samotnej, jeśli jej rodzina chce się przenieść do Szwecji, natomiast w przypadku związków formalnych i nieformalnych - 3 lata.
FAQ
 1. Gdzie należy złożyć roczną deklarację podatkową?
  Do Skatteverket (szwedzki urząd skarbowy), można to zrobić przez witrynę www.skatteverket.se.
 2. Kto jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego do szwedzkiego fiskusa?
  Zobowiązani do tego są wszyscy pracownicy szwedzkich firm oraz przedsiębiorcy, poza podatnikami, których obowiązuje 25% podatek SINK (statliginkomstskattförutomlandsbosatta), czyli szwedzcy rezydenci - tymczasowych pracowników przebywających do 183 dni na terenie Szwecji. Są oni zwolnieni ze składania rocznej deklaracji podatkowej.
 3. Czym jest Bolagsverket?
  Bolagsverket to Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw. Powinny w nim się zarejestrować wszystkie firmy w Szwecji, chcące chronić swoją nazwę.
 4. Czym jest SINK?
  Statliginkomstskattförutomlandsbosatta, czyli SINK, jest to 25% podatek, który obowiązuje osoby niebędące szwedzkimi rezydentami podatkowymi (osoby pracujące w Szwecji krócej niż 183 dni). Ci podatnicy mają ograniczony obowiązek podatkowy i nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej do szwedzkiego fiskusa.
 5. Ile trwa rok podatkowy w Szwecji?
  Rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy w Szwecji - trwa 12 miesięcy, od stycznia do grudnia. Dla niektórych szwedzkich spółek rok podatkowy nie musi być taki sam jak rok kalendarzowy.
 6. Kto opłaca podatek gminny w Szwecji i jaki jest jego koszt?
  Podatek gminny opłacają wszyscy rezydenci podatkowi w Szwecji. Wynosi on od 29% do 34%.
 7. Jaki jest koszt podatku państwowego w Szwecji?
  Przy rocznych dochodach większych od 490 700 SEK, wynosi on 20%, natomiast przy dochodach większych od 689 300 SEK, wynosi on 25%.
 8. Kto ma prawo do ulg podatkowych w Szwecji?
  Do ulg podatkowych w Szwecji mają prawo wszyscy rezydenci - podatnicy mieszkający na terenie Szwecji dłużej niż 183 dni, gdy ich dochody w 90% pochodzą ze Szwecji.
 9. Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia rocznego w Szwecji?
  - Dokument INKOMSTDEKLARATION 1 - roczne rozliczenie wysyłane przez Skatteverket,
  - dokumenty KU-10 lub KU-13 od pracodawcy z wykazem przychodów za poprzedni rok dokument
  - KU-14, dla tych, którzy pobierali szwedzką rentę, bądź emeryturę,
  - dokument E101/A1 - potwierdzający miejsce opłacanych składek na ubezpieczenie,
  - kserokopia dowodu tożsamości,
  - kserokopia umowy o pracę,
  - kserokopia pasków płacowych,
  - dokumenty potwierdzające koszty do odliczenia w rocznej deklaracji.
 10. Co to jest arbetslöshetskassor (a-kasssor)?
  Jest to kasa bezrobotnych w Szwecji.
 11. W jaki sposób dostaje się zwrot podatku z Urzędu Skarbowego?
  Zwrot podatku zostanie przelany na podane konto bankowe w formacie SWIFT lub IBAN.
 12. Jak długo czeka się na decyzję podatkową w Szwecji?
  Na decyzję podatkową czeka się w Szwecji do pół roku.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

20 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji"

Daniel2
rozliczenie podatku firma Szwecja - ile wynosi?
ODPOWIEDZ
jEN
W rocznym rozliczeniu szwedzkiej firmy musisz uwzględnić podatek gminny, który wynosi od 29% do 34%, oraz 20-procentowy (roczne dochody powyżej 468 700 koron szwedzkich) lub 25-procentowy podatek państwowy (roczne dochody powyżej 675 700 koron szwedzkich).
Trosn4
jak rozliczyć firmę w Szwecji ?
ODPOWIEDZ
LiveX
Zapraszam na priv. Wszystko dokładnie wyjasnie. :)
Reloi4
rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Szwecja - Jaki jest podatek gminny?
ODPOWIEDZ
Kasia98
Hej. szwedzkie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa podatek gminny wynosi (29-34%)
AniaN
rozliczenie roczne biznesu w Szwecji, szwedzkie rozliczenie roczne firmy ktoś pomoże mi to ogarnąć prosze?
ODPOWIEDZ
Luli32
Bardzo proste jest szwedzkie rozliczenie roczne biznesu. :))
WiktoriaR
Atrum to bardzo dobra firma pomogli mi z rozliczenie roczne firmy w Szwecji. :)
ODPOWIEDZ
Figa
Zgadza sie! doskonale rozliczenie roczne biznesu Szwecja mi zrobili i miałem jeszcze zwrot. :)
RozliczeniaSzwecja
Zapraszam do mnie pomogę w rozliczenie roczne Szwecja tylko u mnie najlepsze szwedzkie rozliczenie roczne!!
ODPOWIEDZ
Lisek42
Polecam jego usługi bardzo dobrze zrobił mi rozliczenie roczne w Szwecji. :-)
Julia8
A w rozliczenie podatku biznes Szwecja też pomożesz mi?
Ksiegowa
Szwecja rozliczenia firm- polecam się!
ODPOWIEDZ
Reniek
rozliczenie roczne firmy Szwecja też mi wykonasz? :)
Krabik
Do kiedy jest rozliczanie firmy szwecja???
ODPOWIEDZ
Frank32
W tekście masz wszystko na temat rozliczenia podatkowe firm Szwecja.
Lena90
Zwrot podatku Szwecja - ktoś pomoże? Zastanawiam się, ile zwrotu będę miała i jakie ulgi mi przysługują...
ODPOWIEDZ
Olgina
A robiłaś już roczne rozliczenie firmy w Szwecji? wszystko online, a ulgi musisz sama sprawdzić.
Batee
Cześć może wy wiecie jak rozliczyć firmę Szwecja ?
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Szwecji? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Szwecji? Pozostaw tu swój telefon i email.