SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Szwedzka firma

Firma w Szwecji Zakładanie firmy w Szwecji Formalności w szwedzkim przedsiębiorstwie Faktury w Szwecji Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji Szwedzka firma jednoosobowa Spółka w Szwecji Szwedzki podatek VAT Podatek dochodowy w Szwecji Zezwolenia dla szwedzkich firm Koszty związane z prowadzeniem szwedzkiej firmy Pracownicy w Szwedzkiej firmie Szwedzka emerytura Świadczenia socjalne dla przedsiębiorców w Szwecji
Firma w Szwecji
Działalność gospodarczą w Szwecji powinno się zakładać zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Przedsiębiorca powinien być świadom podstawowych praw oraz obowiązków, które na nim spoczywają. Dotyczy to szczególnie osób, które pochodzą z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej i zamierzają otworzyć biznes w Szwecji. Polacy, którzy emigrują w celach zarobkowych do Szwecji, mogą podjąć tam pracę, jak również założyć własną firmę. Najbardziej popularnym rodzajem działalności wśród obcokrajowców jest szwedzka firma jednoosobowa. Pozostałe typy działalności gospodarczej w dużej mierze pokrywają się z rodzajami firm, które funkcjonują w Polsce. Gwarancją prowadzenia firmy w Szwecji bez żadnych komplikacji jest znajomość prawa oraz dobrych praktyk w prowadzeniu biznesu.
Zakładanie firmy w Szwecji
Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić biznes w Szwecji, powinien na samym początku wybrać rodzaj działalności. W przypadku firmy jednoosobowej nie ma wymogu posiadania kapitału początkowego, ale właściciele tego typu firm odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania firmy. Otworzenie spółki natomiast, wymaga wniesienia określonej wartości kapitału początkowego oraz spełnienia szeregu innych warunków.

Po wyborze rodzaju działalności, przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w Bolagsverket, czyli szwedzkim Rejestrze Przedsiębiorstw. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli firm jednoosobowych, ale również mają taką możliwość. Dzięki temu nazwa szwedzkiej firmy będzie chroniona na danym terytorium i inny przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zarejestrowania takiej samej nazwy firmy. Firmy, które są zobowiązane, aby dokonać rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorstw to wszelkiego rodzaju spółki (w tym spółka z o.o oraz spółka komandytowa) oraz stowarzyszenia spółdzielcze.

Ostatni krok zakładania firmy w Szwecji to zgłoszenie do Skatteverket, czyli szwedzkiego Urzędu Podatkowego. Przy rejestracji wymagane jest przedstawienie uwierzytelnionej kopii dokumentu tożsamości, na przykład paszportu. Po zgłoszeniu nadawany jest przez urząd numer koordynacyjny, który tymczasowo służy jako numer identyfikacyjny przy składaniu urzędowych wniosków. Zakładanie firmy w Szwecji Szwedzki biznes powinien zostać również zarejestrowany jako płatnik podatku F - od działalności (f-skatt) oraz podatku VAT (moms). Jeżeli firma ma zamiar zatrudniać pracowników, konieczna jest rejestracja jako szwedzki pracodawca. Właściciel szwedzkiej firmy, który jednocześnie zatrudnia się u innego przedsiębiorcy, rejestruje się jako płatnik podatku FA, zamiast standardowego podatku F. Podatek FA jest połączeniem f-skatt z podatkiem A (od zatrudnienia).

Podatek F (f-skatt) świadczy o tym, że za odliczenie podatku i opłacenie składek pracodawcy nie są odpowiedzialni klienci firmy. Informację o płaceniu podatku można umieścić na fakturach wystawianych przez przedsiębiorstwo, w umowach, jak i w ofertach.

Rejestracji w Skatteverket można dokonać elektronicznie poprzez witrynę internetową verksamt.se lub tradycyjnie, bezpośrednio w urzędzie (wypełniając formularz SKV 4632). Rejestracji online mogą dokonać jedynie osoby, które posiadają BankID (szwedzki podpis cyfrowy).

Dokumenty i zaświadczenia, które są dostarczane do szwedzkich urzędów, powinny być przetłumaczone na język szwedzki.

Personnummer - co należy wiedzieć?
- Firma w Szwecji posiada osobisty numer identyfikacyjny przedsiębiorcy (personnummer), który umożliwia jej identyfikację. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek za pomocą formularza SKV 4620.
- W szwedzkim rejestrze ludności mogą zarejestrować się osoby mieszkające w Szwecji od co najmniej roku oraz osoby planujące pobyt dłuższy niż rok. Koniecznie należy okazać zezwolenie na pobyt bądź dowód na posiadanie prawa do pobytu w Szwecji.
- Gdy dokona się rejestracji w urzędzie skarbowym, nadawany zostaje osobisty numer identyfikacyjny (personnummer), który jest niezbędny do prowadzenia biznesu, jak i do rejestracji w Försäkringskassan (Szwedzkiej Agencji Ubezpieczeń Społecznych).

Zagraniczny przedsiębiorca w Szwecji
Punktem wyjścia, który wyznacza drogę zakładania biznesu w Szwecji, jest kraj pochodzenia przedsiębiorcy. Osoby, które chcą założyć firmę, muszą wskazać swój kraj ojczysty, aby móc zarejestrować działalność na terenie Szwecji. Polska należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do Unii Europejskiej, więc Polacy, którzy emigrują do Szwecji, mogą otworzyć własną działalność na terenie tego kraju, pod warunkiem, że zalegalizują swój pobyt i będą zdolni, aby samodzielnie się utrzymać.

Pozwolenie na pobyt w Szwecji - co należy wiedzieć?
- Szwedzki urząd do spraw Migracji (Migrationsverket) wydaje pozwolenia na pobyt.
- Wniosek o zgodę na pobyt można złożyć w oddziale urzędu, znajdującego się w szwedzkiej ambasadzie w Polsce lub w polskim konsulacie w Szwecji.
- Pozwolenie jest wydawane na okres pięciu lat, natomiast po upływie dwóch, Migrationsverket analizuje finansową sytuację firmy.
- Gdy przedsiębiorca nie ma problemów z utrzymaniem siebie i członków swojej rodziny w Szwecji, zezwolenie jest podtrzymane, natomiast jeśli sytuacja firmy jest niestabilna, urząd ma możliwość cofnięcia zgody na pobyt w Szwecji.
Formalności w szwedzkim przedsiębiorstwie
Bezpośredni wpływ na sytuację finansową oraz rozwój własnego biznesu jest możliwy poprzez założenie własnej działalności gospodarczej w Szwecji. Prowadzenie własnej firmy niesie za sobą zobowiązanie do przestrzegania przepisów, które obowiązują na terenie Szwecji. Przedsiębiorcy muszą również wypełniać określone obowiązki, związane m.in. z prowadzeniem biznesu, czy zatrudnianiem pracowników.

Co warto wiedzieć o formalnościach w szwedzkiej firmie?
 1. Każda firma w Szwecji powinna posiadać konto bankowe, które będzie służyć do dokonywania transakcji związanych z prowadzeniem działalności. Konto bankowe jest istotne szczególnie w przypadku zobowiązanych do zdeponowania kapitału założycielskiego spółek.
 2. Aby założyć konto w szwedzkim banku, przedsiębiorca powinien okazać dowód tożsamości (paszport albo dowód osobisty), w niektórych placówkach trzeba okazać szwedzki dokument (umowę najmu, która potwierdza miejsce zamieszkania w Szwecji i certyfikatu dotyczącego podatku F). Osoba posiadająca personnummer (osobisty numer personalny), ma możliwość założenia konta bankowego przez internet.
 3. Właściciel szwedzkiego przedsiębiorstwa powinien pamiętać o wpisach do rejestrów, które są wymagane. Chodzi między innymi o Bolagsverket (Rejestr przedsiębiorców), Rejestr VAT oraz Försäkringskassan (Szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych).
 4. Szwedzki biznes zobowiązuje do terminowego rozliczania podatków, opłacania należności i składania dokumentów.
 5. Przedsiębiorca powinien monitorować regularnie wszystkie firmowe płatności, które związane są z wpłatami od klientów i opłatami za dostawy.
 6. Zachowanie przejrzystej sytuacji finansowej jest możliwe poprzez weryfikację bieżących zobowiązań i należności. Umożliwia to również podjęcie niezbędnych do rozwiązania ewentualnych niezgodności kroków.
 7. Monitorowanie płatności sprawia, że dbanie o dokumentację firmową jest łatwiejsze. W przypadku kontroli z urzędu skarbowego (Skatteverket), kompletowanie faktur przychodowych i kosztowych, paragonów i wyciągów z konta może się okazać przydatne.
 8. Szwedzka firma ma obowiązek aktualizacji danych. Zmiany, które dotyczą danych kontaktowych czy też nazwy firmy powinny być zgłaszane do klientów, oraz do właściwych instytucji (bank, urząd skarbowy).
Szwedzka firma - właściciel
Faktury w Szwecji
Szwedzkie faktury najczęściej mają formę elektroniczną. Druki papierowe zostały wycofane przez agencje rządowe oraz organy państwowe. Jeśli szwedzka firma obsługuje e-faktury, otrzymuje dokumenty w standardzie specjalnym (Svefaktura).

Przedsiębiorstwo w Szwecji, które wystawia faktury, powinno posiadać firmowy numer konta bankowego oraz numer identyfikacyjny. Faktura musi wskazywać wyraźnie na rodzaj transakcji. Należy przygotować ją i w dniu dostarczenia towaru lub usługi wysłać do klienta. Firma w Szwecji - faktura Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwecji muszą koniecznie umieścić na fakturze numer identyfikacyjny, nazwę oraz siedzibę spółki (miasto lub gmina).

Księgowość w szwedzkiej firmie może być prowadzona przez właściciela samodzielnie bądź przy pomocy profesjonalnego księgowego. Faktur nie można wystawiać poprzez program Microsoft Excel, należy mieć do tego celu certyfikowane oprogramowanie. Przedsiębiorstwo ma obowiązek przechowywania faktur przy pomocy programu, który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Rodzaje działalności gospodarczej w Szwecji
Polacy mają możliwość, aby otworzyć własną firmę w Szwecji, tak samo, jak obywatele tego kraju. Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozpoczęcie działalności na terenie Szwecji nie jest trudne.

Przebieg rejestracji firmy w Szwecji zależy od jej typu, gdyż różne rodzaje działalności wymagają spełnienia pewnych warunków w procesie rejestracji lub posiadania określonej wysokości kapitału zakładowego. Firmy w Szwecji - rodzaje W przypadku firmy jednoosobowej rejestracja biznesu przebiega szybko i nie wymaga posiadania kapitału początkowego. Na ten rodzaj działalności najczęściej decydują się samozatrudnieni Polacy. Pozostałe rodzaje działalności w Szwecji niosą za sobą bardziej skomplikowany proces rejestracji. Szereg formalności oraz wymóg wniesienia wysokiego kapitału początkowego skutkuje tym, że szwedzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe są często niedostępne dla cudzoziemców.

Najpopularniejsze typy przedsiębiorstw w Szwecji:
- firma jednoosobowa (enskild nӓringsidkare)
- spółka cywilna (enkelt bolag),
- spółka handlowa (HB – Handelsbolag),
- filia firmy zagranicznej (Filial).
Szwedzka firma jednoosobowa
Enskild nӓringsidkare, czyli jednoosobowa firma w Szwecji jest jednym z najbardziej popularnych wyborów polskich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają biznes w tym kraju. Własna działalność w Szwecji, jako alternatywa dla zatrudnienia w innej firmie, pozwala na uzyskanie faktycznego wpływu na zysk z działalności i rozwój firmy.

Co warto wiedzieć o firmie jednoosobowej w Szwecji?
 1. Ten rodzaj szwedzkiego przedsiębiorstwa jest polecany głównie młodym osobom, które nie mogą przewidzieć zysków firmy i dysponują stosunkowo małymi środkami.
 2. Firma jednoosobowa nie posiada osobowości prawnej.
 3. Właściciel odpowiada w pełni za wszystkie zobowiązania firmy. Nie ma podziału pomiędzy majątkiem działalności a majątkiem prywatnym.
 4. Szwedzką firmę jednoosobową należy zarejestrować w Skatteverket, czyli urzędzie podatkowym. Aby dokonać rejestracji, właściciel firmy musi przygotować następujące dokumenty:
  - Wypełniony wniosek dla zagranicznych przedsiębiorców.
  - Uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości (np. paszport).
  - Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS w Polsce.
  - Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Polsce.
 5. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać do oddziału współpracy z zagranicą w Malmo (Swedish Tax Agency (Skatteverket), Utlandsskattekontoret, SE-205 31 Malmö, Sweden).
 6. Okres trwania rejestracji to od dwóch do sześciu tygodni od daty złożenia wniosku do urzędu podatkowego. Koszt rejestracji jednoosobowej działalności w Bolagsverket to 1400 SEK.
 7. Pod podatek VAT podlega szwedzka firma jednoosobowa wtedy, gdy prowadzi sprzedaż towarów bądź usług. Zobowiązana jest wtedy naliczać odpowiednią kwotę podatku VAT (25%, 12% lub 6%). Szwedzki podatek VAT rozlicza się na podstawie deklaracji podatkowej, składanej raz do roku, raz na kwartał lub raz na miesiąc.
 8. Podatek dochodowy rozliczany jest przez firmę jednoosobową na zasadach dla osób fizycznych, gdyż nie posiada ona osobowości prawnej.
Spółka w Szwecji
Największym plusem spółek jest przejrzysta sytuacja finansowa i prawna, która wynika z surowych wymogów, które dotyczą księgowości, rachunkowości i raportowania. Szwedzka spółka przeznaczona jest dla osób będących w stanie przewidzieć przyszłe zyski firmy i planują obracać sporymi kwotami.
 1. Aby założyć szwedzką spółkę, należy spełnić określone warunki. Przedsiębiorca, który zamierza założyć spółkę w Szwecji powinien przede wszystkim:
  - posiadać zdolność do czynności prawnych,
  - nie mieć prywatnych długów,
  - nie być karany,
  - być pełnoletni.
 2. Przedsiębiorca, który chce założyć spółkę, powinien zgłosić się w Urzędzie do spraw Migracji (Migrationsverket) i zalegalizować pobyt, oraz zdeponować kapitał założycielski w określonej wysokości na rachunku bankowym firmy.
 3. Kapitał początkowy zależy od rodzaju spółki. Może wynosić od 50 000 SEK (w przypadku spółki z o.o) do 500 000 SEK (w przypadku spółki akcyjnej).
 4. Wymagane jest podpisanie notarialnego aktu założycielskiego spółki, a w ciągu pół roku należy dokonać wpisu do Bolagsverket (rejestru przedsiębiorstw). Szwedzka firma a wpis do Bolagsverket
 5. Rejestracja szwedzkiej spółki w Bolagsverket to koszt 700-1700 SEK. Czas oczekiwania na potwierdzenie liczy się od daty złożenia wniosku - od trzech do sześciu tygodni.
 6. Szwedzka spółka ma osobowość prawną.
 7. Podatek dochodowy wynosi 28% od jej zysku.
 8. W przypadku, gdy spółka w Szwecji prowadzi sprzedaż usług i towarów podlegających podatek VAT, ma obowiązek naliczać odpowiednią kwotę podatku w wysokości 25%, 12% lub 6%. Szwedzki VAT rozlicza się na podstawie deklaracji podatkowej, którą składa się raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz do roku.

Spółka cywilna - enkelt bolag
Nawiązuje do umowy pomiędzy wspólnikami, którzy odpowiadają swoim majątkiem za wszystkie działania. Jest to najprostszy rodzaj spółki, nieposiadający osobowości prawnej. Spółkę mogą założyć dwie lub więcej osób.

Spółka handlowa - Handelsbolag – HB
Ten rodzaj spółki może dysponować własnymi aktywami oraz pasywami, gdyż ma osobowość prawną. Spółka handlowa jest zobowiązana do przedstawienia rocznego sprawozdania firmy. Wspólnicy odpowiadają proporcjonalnie za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa - Kommanditbolag – KB
Kapitał początkowy tego typu spółki nie jest duży. Wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania. Spółka ma obowiązek przygotować roczne zeznanie finansowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Aktiebolag
Tego rodzaju spółki są większością spółek rejestrowanych w Szwecji. Posiadają odpowiedzialność prawną, a wspólnicy spółki nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania. Prawo w Szwecji w pewnych uzasadnionych wypadkach dopuszcza jednak taką możliwość.

Oddział - Filial
Ustawa o filiach zagranicznych reguluje prowadzenie oddziału firmy na terenie Szwecji. Filia podlega pod szwedzkie prawo tak samo, jak inne działające w kraju podmioty, nie uzyskuje jednak osobowości prawnej. Na terenie Szwecji, dochody i koszty pozostają własnością firmy macierzystej. Koniecznością jest posiadanie własnej księgowości, niezależnej od firmy oraz wyznaczenie dyrektora z odpowiednimi pełnomocnictwami.
Szwedzki podatek VAT
Podatek VAT (moms), czyli podatek od towarów i usług, dotyczy w Szwecji wszystkich transakcji zachodzących na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji. Poprzez transakcje rozumie się:
- świadczenie usług,
- sprzedaż towarów,
- wymianę lub wypłatę własną z firmy.

Szwedzka firma jest zobowiązana opłacać podatek VAT. Posiada również prawo do jego odliczenia. Opłaca wtedy różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym (płaconym za zakup) a podatkiem należnym (naliczanym od sprzedaży).

Przedsiębiorstwo w Szwecji musi zostać wpisane do rejestru VAT gdy:
- transportuje do innego kraju Unii Europejskiej towary niezbędne do prowadzenia działalności, bez zmiany właściciela towaru,
- prowadzi sprzedaż towarów lub usług do innych krajów UE,
- prowadzi sprzedaż towarów lub usług do krajów nienależących do UE.

Co warto wiedzieć o podatku VAT w Szwecji?
 1. Wpisu do rejestru VAT można dokonać tradycyjnie, wypełniając formularz SKV 4620, bądź drogą elektroniczną przez witrynę skatteverket.se.
 2. Jeżeli wszyscy klienci firmy są zarejestrowani jako szwedzcy płatnicy podatku VAT, firma w Szwecji nie musi być zarejestrowana w rejestrze VAT jako płatnik.
 3. W przypadku, gdy zakupy są niezbędne, aby prowadzić działalność, właściciel firmy ma możliwość odliczenia podatku naliczonego. Towarem, który jest wyłączony z odliczeń, są na przykład samochody osobowe.
 4. Jeśli firma w Szwecji podlega pod podatek VAT, powinna prowadzić wskazującą na wysokość podatku naliczonego dokumentację.
 5. Wystawiane przez przedsiębiorstwo faktury muszą uwzględniać procent podatku VAT, który wchodzi w cenę sprzedaży.
 6. Naliczony podatek VAT podlega odliczeniu tylko wtedy, gdy na fakturze została wykazana kwota VAT.
 7. Podatek VAT ma 3 stawki: Szwedzka firma - VAT
 8. W Szwecji podatek VAT rozlicza się poprzez deklarację VAT. Można ją składać raz na miesiąc, raz na trzy miesiące albo raz do roku.
 9. Częstotliwość składania deklaracji VAT jest zależna od wysokości rocznych obrotów firmy. Określa się ją na etapie składania rejestracyjnego wniosku do Skatteverket.
 10. Termin płatności podatku VAT to 12 dzień każdego miesiąca. W przypadku przedsiębiorstw średnich należy opłacić go najpóźniej do 26-go dnia każdego miesiąca.
 11. Szwedzka firma, która sprzedaje towary do nabywcy działającego na terenie Unii Europejskiej, który zarejestrował się jako płatnik podatku VAT w jednym z krajów UE, nie nalicza podatku VAT, który powinien zostać przez nabywcę zgłoszony.
 12. Podatek VAT w Szwecji jest naliczany tylko wtedy, gdy nabywca nie zarejestrował się jako płatnik VAT.
 13. Podatek nie jest naliczany w przypadku, gdy towary są eksportowane do kraju spoza UE.
 14. Ze szwedzkiego VAT zwolnione są między innymi takie branże jak: edukacja, usługi bankowe i finansowe, opieka medyczna.

Jak można rozliczać szwedzki VAT?
 1. Raz na miesiąc, jeśli firma jest duża i jej obroty przekraczają 40 mln. SEK rocznie.
 2. Raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc, jeśli średniej wielkości przedsiębiorstwo ma obroty od 1 mln do 40 mln SEK rocznie.
 3. Raz do roku lub raz na trzy miesiące, lub raz na miesiąc, jeśli mała firma ma obroty nieprzekraczające 1 mln. SEK rocznie.
Podatek dochodowy w Szwecji
Obowiązek zapłaty określonej wysokości podatku dochodowego dotyczy wszystkich przedsiębiorstw w Szwecji. Na podatek dochodowy składają się podatek krajowy i podatek lokalny - podatek płacony do gminy (kommun) oraz podatek płacony na rzecz regionu (landsting). Podatek lokalny służy między innymi do finansowania miejskiego systemu opieki zdrowotnej, jak i systemu szkolnictwa.

Stawki szwedzkiego podatku dochodowego są zależne od dochodu rocznego firmy oraz regionu kraju. Podatek krajowy jest wyliczany na podstawie uzyskanego w danym roku dochodu, jeśli ten przekroczył wskazaną kwotę.

W 2020 roku podatek krajowy wynosił:
- 0% - jeśli dochód nie przekroczył 490 700 SEK
- 20% - jeśli dochód przekroczył 509 300 SEK

Podatek lokalny jest zależy od danego regionu. Jego wysokość waha się od 30% do 35%. Średnia stawka podatku lokalnego to 32%.

Osoby prawne płacą podatek dochodowy w wysokości 28% od zysku firmy. Szwedzka firma - podatek Osoby pracujące w Szwecji u rodzimego lub zagranicznego pracodawcy podlegają opodatkowaniu według stawki zryczałtowanej 25%, jeśli nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi.

Podatek dochodowy nie obejmuje osób pracujących dla zagranicznego pracodawcy, który nie posiada w Szwecji stałej siedziby i osób które nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi, pod warunkiem, że spędziły mniej niż 183 dni w ciągu roku na terenie Szwecji.

Firma w Szwecji płaci podatek dochodowy na podstawie zadeklarowanej w danym roku kwocie dochodu. Rejestrując firmę, przedsiębiorca szacuje przewidywany dochód, natomiast urząd skarbowy wylicza wysokość zaliczek na podatek dochodowych, opłacanych każdego miesiąca.

Istnieje możliwość korekty wstępnej deklaracji podatkowe w trakcie trwania roku podatkowego.

Wraz z końcem roku podatkowego właściciel firmy musi przygotować właściwą deklarację podatkową, która będzie stanowić podstawę do obliczenia kwoty podatku za dany rok. Gdy zadeklarowana kwota zysku okaże się większa, niż zysk osiągnięty rzeczywiście, przedsiębiorca otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, natomiast jeśli firma osiągnie większy zysk niż przewidywany we wstępnej deklaracji podatkowej, właściciel zostanie zobowiązany do zapłaty zaległości.

Deklarację podatkową przesyła szwedzki urząd skarbowy na cyfrową skrzynkę pocztową lub w papierowej formie. Termin utworzenia cyfrowej skrzynki to najpóźniej 27 lutego. Zeznanie roczne w przypadku osób z cyfrowymi skrzynkami jest przesyłane pomiędzy 4 a 11 marca, natomiast wersja papierowa wysyłana jest od 13 do 15 kwietnia. Wraz z dniem 31 marca upływa termin zgłaszania deklaracji podatkowych online, a w przypadku deklaracji papierowych, przedsiębiorca ma czas do 4 maja.

Wskazany na ostatecznym zeznaniu podatkowym termin płatności wynosi zawsze co najmniej 90 dni od daty wydania przez urząd skarbowy decyzji.
Zezwolenia dla szwedzkich firm
Możliwe jest, że szwedzkie przedsiębiorstwo będzie musiało posiadać dodatkowe zezwolenie lub certyfikat. Zależnie od branży, różne rodzaje szwedzkich działalności napotykają wymóg przedstawienia zezwolenia, które dotyczy rodzaju działalności, lokalu, w którym jest prowadzona lub osoby, która ją prowadzi. Zezwolenia dla firm wydają organy narodowe, takie jak Narodowa Agencja Żywności, albo organy lokalne, na przykład rady administracyjne lub rady miejskie.

Zezwolenie na prowadzenie działalności
Specjalne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej są wymagane w określonych obszarach gospodarki. Dotyczy to takich firm, które działają w branżach związanych z artykułami spożywczymi lub cateringiem. Taki biznes jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności, które wydaje Narodowa Agencja Żywności. W przypadku przedsiębiorstwa, które zajmuje się transportem i związanymi z nim sprawami, wymagane jest zezwolenie od Szwedzkiej Agencji Transportowej. Informacje na temat poszczególnych zezwoleń dla firm w Szwecji znajdują się na witrynie verksamt.se.

Zezwolenie na pracę
Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku szwedzkiego biznesu. Dotyczy ono jednak osób, które zamierzają pozostać na terenie Szwecji dłużej, niż trzy miesiące.

Pozwolenie na pobyt
Wniosek o pozwolenie na pobyt należy składać indywidualnie, natomiast w przypadku osób nieletnich powinien to zrobić rodzic albo prawny opiekun dziecka. Można złożyć wniosek bezpłatnie w Urzędzie do spraw Migracji, Szwedzkiej ambasadzie w Polsce lub w polskim konsulacie w Szwecji. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, istnieje możliwość złożenia apelacji do Komisji do spraw Cudzoziemców. Należy to zrobić w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania negatywnej decyzji z Urzędu do spraw Migracji.

Właściciel szwedzkiej firmy ma możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt, jeśli przedstawi zaświadczenie o rejestracji działalności w Szwecji albo dokumentu, który potwierdzi prowadzenie biznesu na terenie kraju.
Koszty związane z prowadzeniem szwedzkiej firmy
Ponoszenie pewnych kosztów jest ściśle związane z prowadzeniem firmy w Szwecji. Ich wysokość zwykle zależy od rodzaju oraz charakteru działalności, ilości zatrudnionych pracowników, jak i obrotów firmy.

Podstawowym kosztem szwedzkiego przedsiębiorstwa są podatki, które odprowadza się cyklicznie na indywidualne konto w Skatteverket. W przypadku osób fizycznych, takich jak szwedzkie firmy jednoosobowe, podatek dochodowy wynosi od 30% do 55% od zysku firmy. Osoby prawne, takie jak spółki, płacą podatek dochodowy w wysokości 28% od zysku firmy. Gdy przedsiębiorstwo świadczy usługi podlegające pod podatek VAT, powinno zostać wpisane do szwedzkiego rejestru VAT i odprowadzać podatek należny w odpowiedniej wysokości 25%, 12% albo 6%.

Gdy firma w Szwecji zatrudnia pracowników, ma obowiązek zapłaty stosownych podatków - podatek pracodawcy wraz ze składkami pracowniczymi łącznie wynosi 31,42% od podstawy opodatkowania, czyli kwoty wynagrodzenia brutto wraz z innymi świadczeniami pracowniczymi.

Utworzenie kapitału zakładowego jest kosztem, jaki musi ponieść spółka w Szwecji. W zależności od rodzaju działalności ma on określoną wysokość - od 50 000 SEK do 500 000 SEK.
Pracownicy w Szwedzkiej firmie
Prowadząc biznes w Szwecji, często pojawia się konieczność zatrudnienia pracowników. Osoby, które pochodzą z krajów Unii Europejskiej, nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Jeśli natomiast pracownicy są obywatelami spoza UE, wtedy powstaje konieczność kontaktu z Migrationsverket (Szwedzkim Urzędem do spraw Migracji). Gdy zagraniczny pracodawca zatrudnia tymczasowych pracowników spoza Szwecji, powinien również zgłosić to do Urzędu do spraw Środowiska Pracy.

Szwedzka firma, która planuje zatrudnianie pracowników, powinna zgłosić do urzędu podatkowego zatrudnienie. Przedsiębiorca, który zarejestrował się jako pracodawca, co miesiąc otrzymuje formularze PAYE. Umożliwiają one opłacenie składek pracodawcy i podatku za pracowników. Na druku wskazuje się wysokość wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych, składki pracodawcy oraz wyliczony podatek. Przedsiębiorca powinien wpłacać na indywidualny rachunek w urzędzie skarbowym składki oraz podatek. Dokonywanie odliczeń podatkowych od wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych jest także obowiązkiem pracodawcy.

Składki i podatki, które opłaca pracodawca zatrudniający pracowników to łącznie 31,42% podstawy opodatkowania (wynagrodzenie brutto + pozostałe świadczenia). Podatek pracodawcy (arbetsgivaravgifter) składa się m.in z:
- podatku od wynagrodzenia (11,62%)
- składki emerytalnej (10,21%)
- składek ubezpieczeniowych (3,55%).

Składki pracodawcy i podatek pracowników firma w Szwecji powinna opłacać do 12-go dnia każdego miesiąca. Łącznie składki pracownicze wynoszą 31,42% podstawy opodatkowania.

Umowę o pracę w Szwecji można zawrzeć ustnie, jednakże zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany, aby pisemnie przekazać informacje o warunkach zatrudnienia. Znaczy to, że umowa o pracę powinna przyjąć formę pisemną, która pozwoli na uregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem i podjęciem pracy. Firma w Szwecji - umowa Szwedzki pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia średniego, uwzględniając w tym także dodatki pracownicze. W przypadku zgłoszenia choroby, na podstawie wysokości wynagrodzenia oraz pozostałych świadczeń, pracodawca ustala właściwą wysokość zasiłku.
Szwedzka emerytura
Świadczenie emerytalne w Szwecji można pobierać w dowolnym momencie po ukończeniu 61 roku życia. Nie został ustalony tam wiek emerytalny. Emeryt może otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości lub kontynuować pracę i pobierać określoną część emerytury.

Emeryturę w Szwecji wylicza się na podstawie odprowadzanych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne od ukończenia 16-go roku życia. Szwedzka Agencja Emerytalna uwzględnia wszystkie dochody, które zostały uzyskane w wyniku świadczenia pracy w Szwecji, jak i środki wynikające z renty, zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, otrzymywanego stypendium, zasiłku rehabilitacyjnego itp. Właściciel szwedzkiego przedsiębiorstwa otrzymuje świadczenie w obliczonej na podstawie zarobków. Na kwotę wypływają dochody oraz wybrany fundusz emerytalny. Szwedzka firma - emerytury Co warto wiedzieć o emeryturach w Szwecji?
 1. Emerytura powszechna w Szwecji jest wypłacana do końca życia świadczeniobiorcy.
 2. Emerytura może być uzależniona od dochodów, może być także emerytura składkowa oraz emerytura gwarantowana.
 3. Emerytura uzależniona od dochodów to 16% rocznie uzyskanego dochodu, który stanowi podstawę do odliczenia emerytury oraz pozostałych szwedzkich świadczeń, które podlegają opodatkowaniu. Dochód rozumiany jest jako wynagrodzenie za pracę, dochód z prowadzonego biznesu, zasiłek dla bezrobotnych, renta, zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy i zasiłek wychowawczy.
 4. Emerytura składkowa wynosi 2,5% dochodu rocznego, ulokowane na wybranym funduszu emerytalnym lub automatycznym funduszu państwowym.
 5. Emerytura gwarantowana dotyczy osób, które osiągnęły niskie dochody, lub nie osiągnęły ich wcale. Jej wysokość jest zależna od emerytury uzależnionej od dochodu, stanu cywilnego i okresu zamieszkania w Szwecji. Przysługuje osobom, które skończyły 65 lat.
 6. Emerytura pracownicza jest świadczeniem, które pochodzi od pracodawcy. Obejmuje ona:
  - zatrudnionych w sektorze prywatnym pracowników fizycznych,
  - osoby zatrudnione w administracji państwowej,
  - osoby zatrudnione przez regiony i gminy,
  - zatrudnionych w sektorze prywatnym pracowników umysłowych.
  Należy pamiętać, że nie każdy pracodawca zapewnia pracowniczą emeryturę. Emerytura pracownicza w Szwecji, poza świadczeniem bazowym zawiera także świadczenie chorobowe i ochronę najbliższej rodziny na wypadek śmierci pracownika. Jest wypłacana bezterminowo bądź przez dany okres czasu - pięć, dziesięć, piętnaście lub dwadzieścia lat.
 7. Oszczędności indywidualne emerytalne tyczą się głównie osób samozatrudnionych. Oszczędzać można poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe lub za pośrednictwem banku.
Świadczenia socjalne dla przedsiębiorców w Szwecji
Korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwe dla firm jednoosobowych w Szwecji, jeśli płaci ona podatki oraz składki socjalne. Wśród świadczeń możemy wyróżnić zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek na opiekę nad dzieckiem i zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek chorobowy
Dodatek chorobowy, który przysługuje przedsiębiorcy w przypadku niezdolności do pracy lub choroby, jest naliczany na podstawie dochodu z działalności.

Szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych ustala uprawnienia przedsiębiorcy do świadczenia chorobowego, wraz z jego wysokością.

Standardowo, wysokość świadczenia chorobowego to 80% dochodu przedsiębiorstwa. Dokładną wysokość - SGI - ustala się, uwzględniając szereg kryteriów, jak na przykład rodzaj prowadzonego biznesu. Przedsiębiorca w Szwecji otrzymuje zasiłek zwykle przez dwa tygodnie. Jeśli dostarczy zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy do Agencji Ubezpieczeń Społecznych, możliwa jest kontynuacja zasiłku.

Właściciel biznesu nie ma prawa do wypłaty zasiłku chorobowego, jeśli firma nie wykazuje dochodu.

Zasiłek macierzyński
Każda kobieta, która pracuje lub prowadzi działalność w Szwecji, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie jest wypłacane w ostatnich tygodniach ciąży, w wysokości 80% kwoty ostatniego dochodu. Zasiłek w przypadku pierwszego dziecka jest wypłacany przez 480 dni, maksymalnie 60 dni można wykorzystać przed porodem.

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem
Pobieranie zasiłku na opiekę nad dzieckiem jest również możliwe, gdy prowadzi się firmę w Szwecji. Właściciel firmy jednoosobowej ma możliwość wnioskowania o wypłatę świadczenia, które wylicza się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez szwedzką działalność. W tym przypadku niski dochód bądź jego brak nie wyklucza możliwości otrzymywania zasiłku na dziecko. Zasiłek opiekuńczy na dziecko będące obywatelem Szwecji do pierwszego roku życia jest wypłacany przez 480 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych
Jeśli szwedzki przedsiębiorca zamknie działalność, ma możliwość, aby starać się o zasiłek dla bezrobotnych.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

45 odpowiedzi na artykuł "Szwedzka firma"

SwedenOp
biznes w Szwecji krok po kroku zaprasza na priv
ODPOWIEDZ
Inedl
Jak założyć spółkę w Szwecji ,jak zacząć biznes w Szwecji,
szukam pomocy w założeniu firmy w Szwecji...
Vortol53
jaki biznes w Szwecji załozyć! ?
ODPOWIEDZ
Xoox62662
Najpierw przed założeniem sprawdz jakie firma w Szwecji plusy i minusy są
Toe232
biznes w Szwecji od czego zacząć najpierw, żebym nie wbił się w bagno :)
Lukkool295
Polska firma w Szwecji ma szanse sie rozwinac?
ODPOWIEDZ
Wera72
A czy dotację na założenie firmy w Szwecji Polska firma również dostaje?
Henro1
firma jednoosobowa w Szwecji na początek to dobry wybór ?
ODPOWIEDZ
Łeska525
Jak najbardziej tak.
Tork
A Firma w Szwecji koszty duże są?
Bary9
chcę otworzyć biznes w Szwecji od czego zacząć?
ODPOWIEDZ
Agnieszka
Do poprawnej rejestracji potrzebne będą dokumenty:
poświadczona kopia ważnego paszportu,
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
wniosek podatkowy dla zagranicznych przedsiębiorców.
AnkaAse3
pomoc w wejściu na Szwedzki rynek kogo polecicie?
Fakle42
biznes w Szwecji od podstaw. :)
ODPOWIEDZ
hEEu93
jak założyć biznes w Szwecji?
HelpU
Zapraszam do moich usług pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji, Szwecja otwieranie biznesu
LizardSQ
Zakładanie firmy w Szwecji jest czasochłonne potwierdzam
ODPOWIEDZ
ForFa3
Szwecja zakładanie działalności jednoosobowej juz chyba nie?
Riklax
biznes w Szwecji tak to wiadomka
Renia
Jaka najlepiej na początek działalność gospodarcza Szwecja?
ODPOWIEDZ
DonHuan
Jednoosobowa
Franek2142
Spółka w Szwecji też jest całkiem fajna. :)
PiotrL22
Rejestracja firmy w Szwecji
NIP Szwedzki jak sprawdzić

KTOŚ COS?!
Madzia26
Co zrobić, żeby założyć firmę w Szwecji? W ogóle trudne jest prowadzenie firmy w Szwecji?
ODPOWIEDZ
DonHuan
Masz a art. opisane, co po kolei zrobić, wszystko można online. Zakładanie firmy Szwecja nie jest trudne, ale prowadzanie do najłatwiejszych nie należy;)
Madzia26
A gdzie znajdę jakąś pomoc w otworzeniu biznesu w Szwecji?
DonHuan
no w necie najlepiej szukać, wpisz sobie w google: założenie firmy Szwecja pomoc albo firma w Szwecji jak założyć czy firma w Szwecji księgowość i jest sporo ofert, konkurencyjne ceny, niektórzy pomagają pro bono, więc działaj, powodzenia!!!
Madzia26
Dzięki;) wpisałam Szwecja otwieranie biznesu i firma w Szwecji – jak założyć? i rzeczywiście full tego
PomocSw
Też mam kilka pytań, może rozwiejecie moje wątpliwości:) jak założyć firmę w Szwecji? Czy trudno jest otworzyć firmę w Szwecji? Jakie są koszty otwarcia firmy w Szwecji? Czy opłaca się założyć firmę w Szwecji? Może ktoś z Was oferuje pomoc w założeniu firmy w Szwecji? :)
ODPOWIEDZ
Sheriff
Dużo tych pytań hehe opłaca się, pomoc najlepiej w necie, ogólnie formalności przy zakładaniu firmy w Szwecji nie są skomplikowane i własna firma w Szwecji to fajna sprawa, polecam hehe
Lolol02
działalność gospodarcza w Szwecji dobry wybór
Cemi422
przedsiębiorstwo w Szwecji to dobry pomysł?
Sonic
Ja też chcę otworzyć biznes w Szwecji, ale nie wiem jak sie za to zabrac:/ możecie dać namiary na jakąś pomoc w założeniu firmy w Szwecji? Moze jakieś doradztwo dla firm w Szwecji?
ODPOWIEDZ
Marysia78
Ja wolę nie polecać, ale jest sporo w necie dobrych firm, opinie trzeba posprawdzać.
Księgowy Szwecja
A wiecie, czy muszę mieć księgowego, jak prowadze firmę jednos. w Szwecji?
nel37
Nie musisz.
Sonic
A jakie są Podatki Szwecja?
nel37
W tekście masz rozpisane:)
fEEL75
firma w Szwecji - jak założyć?
Slebko
jak założyć działalność gospodarczą w Szwecji?
formy działalności gospodarczej w Szwecji
własny biznes w Szwecji

wpisz w google; )
Kim34
Chcę założyć firmę w Szwecji i mam kilka pytań: Jak założyć firmę w Szwecji? Jak szybko można otworzyć działalność w Szwecji? Czy warto mieć biznes w Szwecji? Może ktoś napisze jakieś podsumowanie np. Firma w Szwecji za i przeciw??? pliss ;)
ODPOWIEDZ
BizSwed
Firma w Szwecji co musisz wiedzieć, to na pewno przyda się jakaś pomoc dla firmy w Szwecji, bo rachunkowość nie jest tak prosta jakby się mogło wydawać i przy zakładaniu też jest trochę papierkowej roboty, ale na pewno się opłaca:)
Klarissa
Masz wszystko dobrze w tekście opisane:)
Wandzia
Czy Szwecja jest przyjazna przedsiębiorcom? Może rząd oferuje jakąś pomoc w wejściu na szwedzki rynek?
Filip89
Jak masz dobry biznes plan i znajdziesz niszę, to się opłaca i rząd pomaga, na stronach rządowych są różne opcje, można posprawdzać. Sporo firm oferuje pomoc przy otwieraniu firmy w Szwecji
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Szwecji? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Szwecji? Pozostaw tu swój telefon i email.